عبداله باقری حمیدی
تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ عبداله باقری حمیدی
آرشیو وبلاگ
      گلهای حسرت (ادبیات و مقاله‌نویسی)
صدایِ چه کسانی بلند شده است؟ نویسنده: عبداله باقری حمیدی - ۱۳۸۸/۱۱/٢۱

 

در «دنیایِ شگفت انگیزِ نو» صداهای فراوانی بگوش می رسد. گسترش نامحدودِ رسانه های همگانی صداهایِ فراوان را به هر سویی از جهان می رسانند. در هر گوشه یِ جهان میلیونها انسان صداها را می شنوند. شنوندگان دارای خواسته ها، منافع و ذوق های گوناگونی هستند. آنها صداها را انتخاب می کنند و به صداهایِ مورد خواستِ خویش گوش می سپارند. این خواسته ها اغلب بر پایه یِ نیازها شناخته می شود.

بسیاری از خواسته های مردم محدود به درونِ مرزهای جغرافیایِ ملی است. نیازهایِ مردم در داخلِ جغرافیایی بنامِ «کشور» تعریف و رفع می شود. رفعِ بخشی از نیازها توسط دولت انجام می شود. دولت در هر کشوری از اجزایی تشکیل شده است. تعدادی از این «اجزا» یا «وزارت خانه ها» به نیازهایِ روزمره یِ مردم پاسخ می دهند، پس صدای آنها بیشتر شنیده می شود. به عنوان نمونه، صدای وزیر بازرگانی و وزیراقتصاد و دارایی هر روز شنیده می شود، زیرا نیازهایِ روزمره یِ مردم به کارِ آنها پیوند آنی دارد. صدای گروهی از وزیران نیز به گوش مخاطب هایِ ویژه ای می رسد. صدای وزیر علوم، تحقیقات و فناوری (آموزش عالی) را تنها دانشگاهیان می شنوند. صدایِ وزیر ارشاد را کارکنانِ رسانه ها، نویسندگان و ناشران می شنوند. صداهایی نیز مخاطبان ویژه ای دارند.

صدایِ سخنانِ شرعی از زبان روحانیانِ عالم شنیده می شود. این افرادِ فرهیخته مسائل شرعی را از طریق رسانه های جمعی به گوش مردمِ علاقه مند می رسانند. همچنین، منبری ها نیز سخنانِ بزرگانِ شریعتِ دینی را از طریق سخنرانی هایِ خود به مردم می رسانند. نویسندگان هم صدای دیگری دارند.

صدای نویسندگان از کتاب هایشان شنیده می شود. نویسندگان، بویژه نویسندگان ادبیات، انسان هایِ شگفتی هستند که دنیایِ خیالیِ ذهنِ خویش را در چنان فُرمی می نویسند که بسیار واقعی به نظر می رسد. نویسندگانِ ادبیات وسیله ای آرمانی برای سرگرمی و آموزش برای مردمِ همزبانِ خویش فراهم می آورند. آنها انسان هایی هستند که اغلب در ورایِ زمانِ قراردادی می ایستند و نسل هایِ بشری را مورد خطابِ صدای خویش می سازند. خوانندگانِ ادبیات شیفته یِ صدایِ این نویسندگان هستند. در جامعه ایی که صدایِ نویسندگانش بلندتر است، آرامش و بزرگداشتِ جایگاه انسان حاکم می شود. در جامعه ای که صدایِ هیچ نویسنده ای از آن بر نمی خیزد، نمی توان امیدی به رستگاریِ انسان داشت. بر چنین جامعه ای باید گریست.

انسانِ امروز در میان موج موج صدا زندگی می کند. شنیدنِ صداها یکی از ویژگی هایِ «دنیایِ شگفت انگیز نو» است. وجود صداهایِ فراوان در جامعه، یا به گفته یِ میخائیل باختین جامعه های چندصدایی، نمونه هایی از پیشرفتگی انسان در تحملِ اندیشه های گوناگون است. پس چندصدایی در جامعه، مسئله یِ پذیرفته شده یِ دنیای مدرن است، اما هنگامی که صدایِ صاحبان اندیشه در میان هیاهویِ زورمندان گم گردد، باید به درهم ریختگیِ جایگاهها اندیشید.

در این روزها صدایِ بسیاری از صاحب فکران ساکت شده و تنها صدایِ سرداران و نظامیان از رسانه ها به گوش می رسد. اهمیتِ کار سردارانِ نظامی در نگهداشتِ امنیت شناخته شده است و نظامیان مورد احترام تمام مردم می باشند، اما شنیدنِ هر نوع موضوعی از زبانِ نظامیان و حاکمیتِ صدایِ نظامیان در جامعه غیرعادی به نظر می رسد. هر کسی انتظار دارد که وزیر کشور یا مقاماتِ بیمارستانی درباره یِ تعداد کشته شدگان رویدادهایِ پس از انتخابات نظر بدهند. هر کسی انتظار دارد راه برون رفت از مشکل را سیاستمدارن و مسوولین عالی حکومت بررسی و عمل نمایند. هنگامی که نظامیان خود را در مقامِ سخنگویان جامعه می پندارند، قانون به فراموشی سپرده می شود. قانون نقش، جایگاه و وظیفه یِ هر گروهی را آشکارا تعیین کرده است. بر اساسِ حکم قانون، نظامیان بازوهایِ اجرایی قانون هستند. نظامیان تفسیرکنندگان قانون نیستند.

گسترشِ آرامش و تعادل در جامعه آرزوی هر یک از مردم ایران است. توسعه یِ کشور و رشد خلاقیت هایِ فردی و گروهی در دنیایی آرام و قانونمند ممکن می گردد. قانون هم برای هر کس جایگاهی مشخص کرده است. بگذارید صدایِ روحانیان، نویسندگان، سیسات مداران در جامعه شنیده شود.

  نظرات ()
مطالب اخیر انتخابات ریاست جمهوری در 29 اردیبهشت 1396 هدیه تولد پیگمالیون در ادبیات ایران فیدل کاسترو (۱۳ اوت ۱۹۲۶–۲۵ نوامبر ۲۰۱۶) بیوک نیک اندیش نوبر درگذشت برای پایان سه سالگی آندیا توهین برنامه فتیله به ترک‌زبان‌ها بیوک محبی جنگل‌های ایران چهارشنبه‌سوری، نوروز و سیزده‌بدر
کلمات کلیدی وبلاگ استاد شهریار (۳) محمود دولت آبادی (٢) رمان مدرن (٢) شمالغرب کشور (۱) احد حسینی (۱) بولوت قراچورلو (۱) داود مستوفی (۱) آرتور میلر (۱) محیط زیست (۱) ویلیام شکسپیر (۱) ویلیام فاکنر (۱) سهند (۱)
دوستان من کارگاه ترجمه و پژوهشهای ترجمه پرتال زیگور طراح قالب