گرانی، بی‌برنامگی و سخنان نسنجیده

 

در روزهای جاری خبر گرانی ذهنیت مردم را آشفته می‌سازد. طلا و دلار از کالای اساسیِ زندگی مردم نیستند، اما مردم به تجربه دریافته‌اند که گران شدن «معیارهای سنجش» تاثیر خود را روی سایر کالای مورد نیاز خواهد گذاشت. درخواست مالیات بر ارزش افزوده از یک سری کالای لوکس گروهی را به واکنشی شدید وادار کرده است. در سال‌های گذشته نیز همین طرح و همین واکنش طراحان را به پس‌نشینی ناگزیر ساخت. این رویدادها بر نگرانی مردم می‌افزاید و افزایشِ نگرانی سبب گسترش بی‌اعتمادی به سخنان دولت می‌شود. گرانیِ پیش‌بینی نشده به خاطر بی‌برنامگی و سخنانِ نسنجیده پدید آمده است.

امروزه علتِ وجودی هر دولت و حکومت در کشورها تنها برنامه‌ریزی و اجرای برنامه‌های تصویب شده می‌باشد. دولت و حکومت وظیفه دارند به قانون وفادار باشند و بر اساس متنِ قانون برنامه‌هایی را برای پیشبرد زندگی مردم طرح و اجرا نمایند. تصور «هرچه پیش آید خوش آید» گمانی کهن و واپسگراست. در دنیایِ دگرگون‌شونده‌یِ مدرن، بدون برنامه‌های کوتاه مدت و دراز مدت برای پیشرفت کشور باید منتظر آشوب و به‌هم‌ریختگی نظم اجتماعی بود. هیچ کس دوستار به‌هم‌ریختگی نیست، اما مردم هیچ نقشی در پدیدار شدن آشوب ندارند، آنها مجریان آشوب هستند.

مقاماتِ دولت ایران در سخنرانی‌های خود مسایل و مشکلاتِ کشور ایران را به تمامی نادیده می‌گیرند و به مسایل فرامرزی و به ویژه مشکلات ایالات متحده امریکا می‌پردازند. تردیدی نیست که حکومتِ امریکا در پیدایشِ مشکلاتِ منطقه‌یِ خاورمیانه نقش جدی دارد. امریکا با حمایت از خانه‌سازان اسرائیل و لشکرکشی به عراق و افغانستان سببِ به‌هم‌ریختگی آرامش منطقه شده است. نیرو گرفتنِ گروههایی مانند طالبان در منطقه نتیجه‌یِ غیرمستقیم حضور امریکا در خاورمیانه است، وگرنه تفکراتِ پوسیده‌یِ طالبان هرگز نمی‌تواند جایی در میان مردمِ دوستار زندگیِ آرام داشته باشد. با تمامِ این شرایط، برخوردهای نسنجیده با امریکا سبب پیدایش دشمنی میان کشورهای منطقه می‌شود و آنها را به خریدنِ سلاح‌های بیشتر ناچار می‌کند. زمینه‌های دشمنی میان حکومت‌های کشورهای منطقه آشکارا وجود دارد و اغلب تلاشی برای محو این زمینه مشاهده نمی‌شود.

سخنان نسنجیده و انحرافِ افکار همگانی از مسائل زیستی به مسائلی بی‌ارتباط با زندگیِ مردم سبب پیدایشِ ابهام در «ماهیتِ گفته‌ها» می‌شود. ابهام به سرعت به بدگمانی و سرانجام به بدبینی منجر می‌گردد. بدبینی نیز در میان مردم گسترش می‌یابد و کینه‌ی همگانی به نهادی در فرهنگ مردم تبدیل می‌شود. آنگاه نمی‌توان به پیشرفتِ آموزش، گسترش بهداشت، بهبود وضعِ زندگی مردم فقیر و خلاقیتِ فرهنگی و علمی امیدوار شد. کسانی که سعادتِ سخنگویی در اختیار آنها قرار گرفته است باید بدانند که منافعِ ملی کشور بر هر پدیده‌ای برتری دارد و سیاستِ خارجی نیز باید ادامه‌یِ نیازهای منافع ملی باشد. گسترشِ رسانه‌هایی مانند شبکه‌های بین‌المللی پخش تلویزیونی و اینترنت سبب شده است که درصد بالایی از مردم توانایی ارزیابی خبرها و تفسیرها را داشته باشند. مردم می‌توانند درستی و یا نادرستی خبر و تفسیر را در پرتوِ صداهای فراوان دیگر به آسانی تشخیص دهند. 

در آغاز سالِ تحصیلی و زمانی که حرکتِ دانش‌آموزان و دانشجویان پویاییِ شوق‌انگیزی به جامعه داده است، شناختِ آرمان‌ها، استفاده از روش‌ها و اجرایِ قانون باید به دقت انجام شود تا ذهنیتِ همگانی مردم جامعه با مسائلِ بی‌ارتباط به مردم کشور سرگردان نشود. آرامش فکریِ جامعه مهمترین آرمان مردم است، زیرا تنها در فضای آرام می‌توان به پرورشِ خلاقیت امید بست.

طلا و دلار از کالای اساسی زندگیِ روزمره‌یِ مردم نیستند، اما به شدت برکالایِ اساسیِ زندگی تاثیرگذار هستند. گرانی پدیده‌ای طبیعی مانند سیل و زلزله نیست، گرانی نتیجه‌یِ بی‌برنامگی مقاماتِ دولتی و سستیِ نمایندگان مجلس در پی‌گیریِ وظایفِ قانونی‌شان است. سهند تبریز امید دارد که نمایندگان مجلس با تصویبِ قوانین متناسب با شرایط و نظارت بر اجرایِ آنها وضعی شایسته‌یِ انسان امروز پدید آورند.

/ 3 نظر / 35 بازدید
سارا

سلام آقای باقری من یکی از دانشجویان قدیمی شما در دانشگاه تبریز هستم. به نوشتن خیلی علاقه دارم و استعدادکی هم دارم.آیا میشود با روزنامه تان همکاری کنم؟ ممنون میشوم اگر پاسختان را اینجا برایم بگذارید.

سارا پیری

دلتنگ نوشته های زیبایتان بودم سیراب کلامتان شدم

تنهاترین

سلام: واقعا روزگار سخت شده و سخت خواهد شد بر مردم .و طرح اقتصادی زیاد موفق نخواهد بود چون ثروتمندان ثروتمندتر و فقرا فقیرتر خواهند شد. در کنار این گرانی شنیدن اخبار ناگوار حوادث تروریستی روح انسان را جریحه دار میکند.