استاد شهریار و دلیل سروده‌شدن شعر «بلبل و کلاغ»

شهریار و داستان شعر «بلبل و کلاغ»

دگرنمایی (allegory) در شعر بشری تاریخی دراز دامن دارد. دگرنمایی فُرمی از ادبیات است که نویسنده به دو دلیل از آن استفاده می‌کرده است. نخست، سرگرم‌کنندگیِ بیان پیامی اخلاقی از زبان حیوانات نویسندگان را به کاربرد «دگرنمایی» برانگیخته است. حکایت‌هایِ ایزوپ، نویسنده‌یِ یونانی بین سال‌های 620 تا 560 پیش از میلاد، و حکایت‌هایِ کلیله‌ودمنه، با پیدایشگاه هندی در سده‌های سوم پیش از میلاد، از این نوع کارکردِ دگرنمایی است. در حکایت‌های ایزوپ و کلیله و دمنه حیواناتی مانند مورچه، جیرجیرک، روباه، زاغ، مرغابی، لاک‌پشت و دیگر حیوانات در یک دنیای انسانی رفتارهای بشر را به نمایش می‌گذارند. دیگر، نویسندگان برای بیان پدیده‌ای ناسازگار با گمان حاکمان و یا ترس از رانده‌شدگی از اجتماع آن را به کار می‌گیرد. شناخته‌شده‌ترین این نوع دگرنمایی در کتابِ مسیحی جان بانین با عنوان «کوچ زایر» (1678)، کتاب ادموند اسپنسر با عنوان «ملکه‌یِ زیبا» (1596)، رمانِ جرج اورول با عنوان «قلعه حیوانات» (1945) آشکار است. در «دگرنمایی» دو پدیده همزمان روایت می‌شود. از سویی، روایتِ آشکار خود به شکل مستقل دارای معنایِ خودبسنده است و خواندنش لذتِ زیبایی‌شناسانه به خواننده پیشکش می‌کند. از سوی دیگر، نویسنده روایتی را در زیر پوسته‌یِ روایت آشکار پنهان می‌کند. استفاده از دگرنمایی به دلیل سخت‌گیری حاکمان ایران بر نویسندگان کاربرد فراوانی در ادبیات داشته است. کاربرد جانوران برای بیان رفتارها، کنش‌ها و ویژگی‌های آدمی در داستان و شعر شکل شناخته‌شده‌یِ کاربرد دگرنمایی در ادبیات است. محمدحسین شهریار، شاعر بزرگ ایران‌‍زمین نیز گاهی برای بیان روایت خود و گریز از خشم حاکمان، دگرنمایی را بکار بسته‌است. شعر «بلبل و کلاغ» یکی از این شعرهای دگرنمایانه‌یِ شهریار است. شهریار در شعر، به سنت شاعران رمانتیک، خود را بلبل خوانده‌است.

در چهارم آبان 1346 محمدرضاپهلوی در تالار کاخ گلستان تهران مراسم پرشکوه تاجگذاری برپا کرد. روزهای پیش از مراسم، در دربار برنامه‌های مراسم طراحی می‌شد. اسدالله اعلم، وزیر دربار، پیشنهاد کرده بود که در مراسم شعری هم در ستایش شاه خوانده شود. اعلم «استاد شهریار» را دوست داشت و به پیشنهاد او، شهریار را از تبریز به کاخ گلستان بردند تا شعری در تعریف شاه بخواند. گروهی از چاپلوسان و چکمه‌لیسان از «لباس‌های کهنه و آویزان از اندام خمیده» و «سیمای لاغر و تکیده‌یِ شهریار» ایراد گرفتند و شهریار را مناسب حضور در چنان مراسم پرشکوه نیافتند. آنان درخواست کردند فردی بلند قد، خوش‌پوش، خوش‌سیما با صدای پرطنین و بلند در مراسم شعر بخواند. پس دکتر لطفعلی صورتگر، استاد دانشگاه تهران، پسند خاطر افتاد تا در مراسم تاجگذاری و در ستایش محمدرضا شاه شعری بخواند. شهریار را به تبریز برگرداندند تا رویداد را به شکل زیر بیان دارد:

                                           بلبل و کلاغ  

شاه مرغان به سینه جنگل                               بر سر کوه تخت و تاج آراست

تکیه بر تخت پادشاهی زد                             که عقاب است و گوهری والاست

بهر جشن و سلام، مرغانش                          می‌پریدند از چپ و از راست

 

شاهباز، آن وزیر با تدبیر                              گفت: حاجت به شاعری داناست

اردکی رفت و بلبلی آورد                             امتحان را، وزیر شعری خواست

بلبل آهنگ ساز خود برداشت                     که از آن غنچه مست و گل شیداست

چهچهی زد، که جوی می‌پرسید                  دوستان راه رودخانه کجاست؟

 

جغد فرمود: این که رقاصه‌است                  هم که کم‌جثه و ضعیف‌آواست

بهر سلطان کلاغ می باید                            که رجز‌مایه و بلند آواست

 

بلبلک تا حدیث جغد شنید                          پر زنان تیز  از زمین برخاست

گفت آری کلاغ شایسته‌است                      من غزل گویم، او قصیده‌سراست

گفت و در پشت شاخه‌ها گم شد                 رفت آنجا که خلسه و رویاست

                                                                                                                 شهریار، 30 آبان1346

/ 0 نظر / 152 بازدید