حمید ملازاده، زندگی در لای صفحه‌های نشریات

بیست و نهم مهرماه 1389یکسال از درگذشت حمید ملازاده گذشت. ملازاده زندگی خود را در لابلای صفحه‌های نشریات آذربایجان جا گذاشت، درست همانند دانش‌آموزی که گل‌هایی را لای صفحه‌های کتا‌‌ب‌های خود می‌گذارد تا در آینده‌ای دور نگاه خود و دیگر حویندگانِ زیبایی و تاریخ با تماشایِ گل شادان گردد. ملازاده شاهدی بر رویدادهای آذربایجان بود. روزنامه‌نگاری او را به انسانی تلاشگر برای نگارش خبرها تبدیل کرده بود. حمید ملازاده به گواهی کتابِ «در کوچه‌های خاطرات» خود سه ویژگی برجسته داشت.

نخستین ویژگی، حمید ملازاده آذربایجان را دوست می‌داشت. در کتابِ «در کوچه‌های خاطرات» تمام گزارش‌ها به رویدادهای آذربایجان تعلق دارد. پرداختن ملازاده به شخصیت‌های هنری و ادبی آذربایجان در کتابش نشانی از عشق او به آذربایجان دارد. ویژگی دوم، شجاعت ملازاده در نگارش رویدادهای حکومتِ خودمختار فرقه‌یِ دموکرات از سال 1324 تا 1325 در آذربایجان است. ملازاده از شخصیت‌های حکومت خودمختار و رویدادها گزارش خوبی ارائه داده است. سال‌های 1324 تا  1325 نیازمند بازخوانی است و کتاب حمید ملازاده هم می‌تواند یکی از اسناد آن سال‌ها باشد. سومین ویژگی ملازاده دقتِ او در درستیِ گزارش‌های نوشته شده می‌باشد. حمید ملازاده در کتابِ «در کوچه‌های خاطرات» در چند عکس‌ با لباس کوهنوردان دیده می‌شود. او به مکان مورد گزارش می‌رفته تا تماشای خود از مکان را شاهدی بر درستیِ نوشته‌اش بنمایاند.

حمید ملازاده زندگیِ مطبوعاتی خود را به کتابِ «درکوچه‌های خاطرات» سپرد و اکنون در نبود آن مرد بزرگ، در کوچه‌های خاطراتش گام بر می‌داریم تا سرگذشت غمبار پیشینیان خود را دمی تماشا کنیم و بر بیچارگی‌شان اشک بریزیم

/ 1 نظر / 53 بازدید
هادی تقی زاده

مثل همیشه عالی عالی عالی...